Alzheimer, aluminium forgiftning og hva du kan gjøre med dette