Mirakel mat kurer fra Nadverden Visste du at vinen, maten og urtene som ble brukt under Nadverden, hvor Jesus spiste det siste måltdet sammen med disiplene før han ble korsfestet,

Miracle food cures from The Last Supper Did you know that the food, wine and herbs used in The Last Supper, the day before Jesus’ death, has health and healing

How to treat eczema naturally in children That all your family can benefit from too We know that allergies and allergy related conditions have steadily increased over the years, mainly due

Watercress – A True Superfood Watercress, or Nasturtium officinale, has many disease-fighting and healing properties that makes this semi-aquatic perennial a true superfood. Hippocrates, a Greek physician who lived in

Alle levende skapninger lever og trives bedre molekylært strukturert vann Albert Sczent-Gyorgyi, Nobel Prisvinner sa det en gang slik:Vitalt vann med dets elektro-magnetiske felt er mor og matrise til alt

All living creatures live and thrive better with molecular structured water. Albert Sczent- Gyorgyi, Nobel Prize Winner said that water with its electro-magnetic field is the mother and matrix of

HVORDAN BLI KVITT TANNRÅTE OG TANNKJØTTBETENNELSE HELT NATURLIG. Som helhetsterapeut er det ikke uvanlig at det dukker opp vanskelige tilfeller som er kompliserte å løse. Ofte ligger grunnen i blokkeringer

7 Awesome Reasons Why You Should Drink More Vital Water Vital water is the most important life sustaining factor on Earth and restructured, vital, energy rich water is undoubtedly gives

How to heal cavities, tooth decay and gum disease naturally As a holistic therapist it is not uncommon to encounter difficult cases where there seems to be a blockage of

7 Kjempegode grunner for at du burde drikke mer vitalt vann Vitalt vann er opphav og bærer av alt liv her på jorden.. Rstrukturert, vitalt vann med dets energi og