ALZHEIMER: ET FORGIFTNINGS PROBLEM Alzheimer er en fryktelig trist sykdom som ikke bare gjelder den som er rammet, men hele familien føler smerte og avmakt som kommer med denne sykdommen..

Alzheimers:  A Toxicity Problem Alzheimer’s disease is a horrible disease that not only affects the one who is afflicted, but the whole family. It is now affecting 1 in 9

Alzheimer, aluminium forgiftning og hva du kan gjøre med dette I de senere årene har det vært en dramatisk økning av nevrologiske sykdommer som Alzheimer, Parkinson, MS, dementia, autisme mm.

Aluminium poisoning and what to do about it There has been a dramatic increase in neurological diseases such as Alzheimer, Parkinson, MS and dementia linked to heavy metal toxicity in

Helsehemmelighetene til Teta Montaha, Beirut, 107 år gammel I mange år hadde jeg en drøm om å besøke Libanon, landet til fønikerne og kananittene. Kunnskapen min om dette landet var

The health secrets of Teta Montaha, 107 years old. For many years I had a dream to visit Lebanon, the land of the Canaanite and the Phoenicians. My knowledge consisted

HVA KAN DU GJØRE MED HØYT BLODTRYKK? Ukontrollert eller skjult høyt blodtrykk kan forårsake slag eller hjerneblødning og hjertesykdom. De gode nyhetene er at dette kan korrigeres ved hjelp av

Manuka honning, et kongelig produkt. Bevist å være mer effektivt enn alt tilgjengelig antibiotika. Er du en av de mange som får forkjølelse, hoster, snufser eller får influensa,feber og infeksjoner?

HVORDAN REVERSERE DIABETES PÅ EN NATURLIG MÅTE. “Alarmen går! CDC (Center for Disease Control) har beregnet at en tredjedel av alle amerikanere vil utvikle diabetes og leve 15 år mindre

How to reverse diabetes the natural way “The alarm bells are ringing. The CDC (Center of Disease Control) estimates that one third of all Americans will develop diabetes and will